A sötét energia rejtélye The Mystery of Dark Energy


A sötét energia hatásait már 1998-ban felfedezték, a fizikusok azonban a mai napig nem tudják pontosan, mivel is állnak szemben. Vajon mi lehet az a rejtélyes erő, ami akár a modern fizika sarokkövének számító einsteini általános relativitáselméletet is megkérdőjelezheti?